Revisorstillinger.dk

Find ledige Revisorstillinger.

Revisionshuset Tal & Tanker søger endnu en glad revisor med hjerne...

Revisor i Midtjylland

Arbejdsglæde, fagligt engagement og en sund balance mellem jobbet og privatlivet er nøgleord hos Tal & Tanker. Derfor får du en hverdag med spændende opgaver for din helt egen kundeportefølje samt et hus fyldt med begejstrede kolleger.

Tal og Tanker løser rådgivnings- og revisionsopgaver for små og mellemstore virksomheder i hele Danmark. Vi er 55 medarbejdere og har til huse i Silkeborg og Pandrup, hvor vi bygger vores fælles hverdag på åbenhed, tryghed og tillid.

Tal med mennesker


I branchen er Tal & Tanker en pionérvirksomhed, da vi arbejder målrettet med at skabe balance og overskud for både vores kunder og os selv. Vi tror ikke, at vi bliver bedre revisorer af at arbejde over, men ved at være hele mennesker med selvstændige opgaver, ansvar og tætte relationer til kunder og kolleger. Derfor er dialog i øjenhøjde og den personlige kontakt afgørende for, at kunder får den helt rigtige rådgivning samt at Tal & Tanker leverer solide resultater på den økonomiske og menneskelige bundlinje.

Jobbet og din baggrund


Du får ansvar for din egen kundeportefølje, som du selv udbygger og løser opgaver for:

  • Revision og udarbejdelse af års- og koncernregnskaber
  • Måneds- og kvartalsopfølgning – herunder digitalisering
  • Budgetlægning og opfølgning
  • Økonomistyring
  • Rådgivning indenfor skat, finansiering, køb/salg af virksomheder, internationale forhold m.v.
  • Deltage i ne...